Informace o nás

 

Jednotka požární ochrany města Klášterce nad Ohří je podle plošného rozmístění sil a prostředků zařazena do kategorie JPO III. Jednotka vyjíždí i mimo svůj hasební obvod na vyžádání operačním střediskem
Ústí nad Labem. 

 
 Vznik hasičského sboru v Klášterci nad Ohří je spojens datem 1.1.1874 a schválením stanov ku dni 18.5.1874. Vznik byl vlastněpřevodem cvičné skupiny boje proti požárům na Městský dobrovolný hasičský sborv Klášterci nad Ohří. Novodobá historie sboru dobrovolných hasičů se počítá odroku 1945. Až do dnešní doby se sbor zúčastňoval hasičských soutěží mužů a vobdobí let 1991 – 1999 i soutěží žen. Od roku 1994, kdy sbor oslavil 120.výročí svého založení jsme byli pravidelnými účastníky Krušnohorské ligy azpočátku bojovali o přední umístění. Postupem času a zařazením výjezdové jednotkydo poplachového plánu tehdejšího okresu Chomutov na ježdění po soutěžích mnohočasu nezbývá a tak posledních devět let absolvuje soutěžní družstvo mužů zhruba 3 soutěžíe za rok. Přes uvedené „potíže“ však každoročně pořádáme v rámci KLdomácí soutěž o Pohár starosty města díky pochopení vedení města se námorganizačně velmi daří. Družstvo mužů prošlo „generačním“ sítema z původního složení zůstali pouze dva soutěžící. Přesto toto mladé družstvo  dosahuje  dobrých  výsledků.     

Fotogalerie: současnost

Fotogalerie: Historie